ERP-Managementul documentelor și gestiunea fișierelor

Gestiunea centralizată a fișierelor și documentelor

Sistemul de management al documentelor (DMS) integrat în TimeLine Neo face posibilă administrarea centralizată a tuturor tipurilor de fișiere și gestionarea accesului la acestea.

Fișierele de tip desen CAD, e-mailurile, foile de calcul din Excel, PDF-urile sau orice alte tipuri de fișiere pot fi asociate direct partenerilor de afaceri, articolelor sau documentelor.
Astfel, puteți spre exemplu să asociați e-mailurile cu cereri de preț venite din partea clienților cu ofertele dumneavoastră sau să alocați desenele tehnice direct articolelor corespunzătoare.
Arhivarea acestor fișiere se realizează foarte simplu, per drag-and-drop din clientul de e-mail sau din Windows Explorer. O descărcare a unui fișier arhivat în DMS va genera o copie locală, care poate fi modificată și rearhivată ca versiune distinctă.
Așa numitele Managed Directories permit arhivarea automată a fișierelor aflate în anumite dosare din sistem și asocierea lor, tot automată, pe baza cuvintelor cheie, cu obiecte de afaceri (de exemplu articole sau clienti), fără să fie necesară deschiderea aplicației TimeLine Neo.