Funcții TimeLine ERP

Lista de mai jos conține modulele TimeLine ERP grupate după departament. Pentru o consultare a funcționalității specifice diverselor branșe industriale, vă rugăm să accesați această pagină.

Cuprins

Gestiunea materialelor și a mărfurilor

Date de bază

 • Gestiune parteneri de afaceri: furnizori, clienți și potențiali clienți
 • Verificare după cod TVA
 • Gestiune articole: materiale, semifabricate, articole finite, seturi și sortimente
 • Furnizor principal și alternativi
 • Prețuri generice, de listă sau specifice partenerului de afaceri
 • Prețuri cu interval de valabilitate
 • Scale cantitative și istoric de preț
 • Adaosuri de preț (per kilogram, per bucată, absolut)
 • Unități de măsură alternative și factor de conversie
 • Informații despre costurile de aprovizionare (medii, maxime, minime și cele mai recente)
 • Gestiunea punctelor de lucru și a fabricilor
 • Gestiunea desenelor tehnice (cu număr, index, descriere și integrare DMS)

Achiziții

 • Referate de necesitate
 • Cereri de preț, inclusiv cu link pentru completarea online
 • Comparații între oferte
 • Comenzi de achiziție (inclusiv cu unități de măsură alternative)
 • Comenzi de achiziție succesivă (automotive)
 • Note de intrare recepție
 • Note de intrare recepție fără facturare
 • Facturi de intrare
 • Note de debit
 • Avertizare furnizori

Depozitare și logistică

 • Multiple depozite
 • Stoc în prelucrare externă
 • Depozite de consignație (achiziție/vânzare)
 • Locații de depozitare
 • Numere de lot și de serie
 • Ordine de transfer între depozite
 • Note de transfer între depozite
 • Document însoțire marfă
 • Mișcări manuale de stoc
 • Inventar
 • Propuneri de livrare (FIFO, reambalare)
 • Liste de încărcare
 • Gestiunea ambalajelor
 • Gestiunea combinată a mărfurilor în ambalaje (SKU)
 • Declarații Intrastat/Extrastat

Calculul necesarului de material

 • Proces automatizat MRP (Material Requirements Planning)
 • Stoc minim
 • Mărime lot
 • Descompunerea multinivel a rețetei, pe baza necesarului de producție și vânzare
 • Integrarea comenzilor de achiziție deja lansate
 • Timpi de siguranță și de tranzit la reaprovizionare
 • Matricea zilelor lucrătoare, atât pentru firma proprie cât și pentru furnizori
 • Propunere furnizor principal
 • Contopire propuneri distincte într-o singură comandă

Ofertare/CRM

 • Notițe din discuții și recontactare
 • Calendar colaborativ
 • Cereri de ofertă
 • Calculație de preț (multinivel) pentru produse noi
 • Oferte (cu versionare)
 • Editor RTF integrat (pot fi inserate poze, texte predefinite sau tabele)
 • Motive de refuz și analize periodice
 • Previziuni de comenzi viitoare (cantitativ și valoric)
 • Campanii de informare

Vânzare produse

 • Confirmări de comandă
 • Comenzi succesive (automotive, import EDI)
 • Facturi proforma
 • Facturi simple
 • Facturi directe (cu livrare inclusă)
 • Livrări cumulate într-o singură factură
 • Proces de plată în avans sau în tranșe, cu posibilitatea de stabilire a intervalelor de plată
 • Note de credit

Vânzare servicii

 • Ofertare și vânzare servicii (număr de ore/zile)
 • Tarif orar sau preț paușal
 • Sarcini de lucru și preluare în rapoarte de activitate
 • Facturare după prețul ofertat sau în baza raportării sarcinilor
 • Contracte cu plata recurentă

Agenți de vânzare

 • Matrice de comisioane per client și grupă de articole
 • Maxim trei agenți de vânzare per document comercial
 • Modul pentru calculul comisioanelor
 • Informații statistice și rapoarte

Comenzi electronice și EDI

 • Import manual/automatizat din e-mail sau fișiere PDF/Excel (detalii)
 • EDI compatibil cu standardele ANSI-X12, Odette, VDA, Edifact
 • Mapare flexibilă, bi-direcțională: intrare/ieșire
 • Comenzi și Pick-up-sheets (DELFOR, DELJITPUS)
 • Avize de livrare, facturi, note de credit
 • Verificări logice

Module informative

 • Explorator de documente și trasabilitate
 • Propuneri livrare
 • Propuneri facturare
 • Privire de ansamblu asupra documentelor
 • Informații agregate (KPI)

Producție

Resurse de producție

 • Grupe sau resurse individuale: mașini, angajați, unelte, resurse externe
 • Program de lucru și capacitate finită sau infinită
 • Procent de utilizare
 • Costuri orare

Planuri de lucru și liste de componente

 • Catalog de operații
 • Timpi de producție: timp de pregătire, timp de prelucrare internă, timp de prelucrare externă
 • Atribuirea parametrizabilă a resurselor de producție la operații
 • Resurse și operații alternative
 • Liste de componente
 • Materiale și cantități alternative
 • Rețete generice, per unealtă (articole în cuiburi) sau per articol
 • Retețe multiple: principală și alternative
 • Șabloane și copiere
 • Descompunerea multi-nivel a rețetei
 • Informații despre utilizarea componentei și înlocuirea acesteia

Gestiunea uneltelor

 • Multiple tipuri posibile: forme de injecție, matrițe de turnare etc.
 • Interval de service
 • Blocare pentru mentenanță
 • Avertizare la sfârșitul duratei de viață
 • Jurnal de evenimente
 • Cuiburi/cavități
 • Sarcini de întreținere

Producție externă

 • Resurse externe
 • Tarif pe operație și piesă
 • Depozite externe: mișcări de stoc și consum
 • Documente de însoțire a mărfii
 • Planul zilelor lucrătoare

Gestiunea proiectelor

 • Etape și faze
 • Asociere documente comerciale și notițe
 • Definire sarcini pe etapă
 • Listă de componente proiect
 • Comenzi de producție și raportare
 • Urmărire buget și postcalculație
 • APQP (Advanced Product Quality Planning)

Comenzi de producție

 • Fișe de producție
 • Tipuri de producție posibile: producție de serie, producție articole unice, producție articole cuplate (bazate pe forme/matrițe, în cuiburi)
 • Comenzi multinivel
 • Comenzi în cadrul unui proiect
 • Mărimi de lot și alternative
 • Trasabilitate completă și integrare cu documentele comerciale (confirmări de comandă), respectiv documentele de calitate

Planificarea producției

 • Proces automat APS (Advanced Planning and Scheduling System)
 • Comenzi de planificare și comenzi de producție
 • Planificatoare grafice: Gantt și calendar
 • Planificare generală și în detaliu (detalii)
 • Vizualizarea gradului de ocupare a resurselor
 • Niveluri de simulare și planificare alternativă

Raportarea producției

 • Din aplicație, pe web, pe telefoane mobile/tablete, pe calculatoare cu ecran tactil, amplasate în producție (detalii)
 • Raportare de timp și cantitate
 • Raportare de piese rebut sau blocate pentru controlul calității
 • Raportare de timpi de defecțiune și inactivitate a utilajelor
 • Statistici periodice per angajat, mașină etc.
 • Integrare cu cititoare de coduri de bare și alte dispozitive
 • Șarje de proces (de ex. pentru topire sau călire)
 • Trasabilitate completă de la materia primă la produsul finit

Antecalculație și postcalculație

 • Antecalculație de preț pentru produse noi
 • Postcalculație pentru fiecare comandă de producție, cu evaluarea materialului atât după preț mediu cât și FIFO
 • Evaluarea producției în curs

Mentenanță utilaje

 • Piese de schimb și consumabile
 • Planuri de service

Integrare CAD/PDM

 • Interfață bidirecțională cu Inventor, SolidEdge și SolidWorks
 • Import listă componente din sisteme CAD
 • Vizualizare fișiere STEP

Integrare MES/Industry 4.0

 • Dispozitiv UMI (Universal Machine Interface) pentru captură de date de la mașini și utilaje

Controlul calității

Managementul reclamațiilor

 • Reclamații de la clienți și către furnizori
 • Reclamații interne (inter-departament)
 • Formular 8D
 • Statistici

Evaluarea furnizorilor

 • Criterii (soft/hard facts)
 • Scoruri
 • Rapoarte și informații

Certificate de calitate

Gestiunea SDV-urilor

 • Blocare pentru calibrare
 • Locația în care se află
 • Intervale de calibrare și alerte
 • Istoric al modificărilor și notițe

Planuri de verificare

 • Planuri și comenzi de verificare legate de planuri de lucru și comenzi de producție
 • Generice sau per articol
 • Eșantioane și măsurători
 • Informații statistice (OEE, PPM, FMEA)

Gestiunea personalului

Date de bază

 • Nomenclator angajați, cu informații despre zilele de concediu
 • Scheme multiple pentru schimburile de lucru (săptămânale sau rulante)
 • Zile libere legale

Pontaj

 • Modul de pontaj
 • Importul datelor brute de la sisteme de pontaj externe

Planificarea personalului

 • Modul de planificare a prezenței

Analiza datelor

 • Analiza și evaluarea datelor brute
 • Comparație între planificare și timpul de lucru pontat
 • Calcul ore suplimentare
 • Posibilitate de comparație cu raportările din producție
Planificarea personalului

Contabilitate financiară

Date de bază

 • Informații preluate din celelalte departamente (achiziție, stocuri, producție, vânzare)
 • Plan de conturi editabil
 • Conturi sintetice
 • Exercițiu financiar și perioade
 • Nomenclator bănci
 • Definiții multiple de bilanț și balanță de verificare
 • Șabloane multiple de profit și pierderi
 • Centre și purtătoare de cost

Registre

 • Registru de intrare/ieșire facturi
 • Registru de intrare/ieșire plăți
 • Diverse înregistrări casă/bancă
 • Transfer conturi sintetice

Module specifice

 • Alocare elemente deschise
 • Plăți (casă/bancă)
 • Înregistrări contabile manuale

Export

 • Export fișier de plăți SEPA
 • Export către programe de contabilitate dedicate
 • Posibilitatea de arhivare a datelor

Module informative

 • Jurnal de cumpărări/vânzări
 • Sume și liste solduri
 • Fișe de cont
 • Liste de recepție și consum
 • Somații de plată în funcție de scadență
 • Propuneri de plată furnizori
 • Evaluarea FIFO a stocurilor
 • Evaluarea FIFO a producției în curs
 • Stabilirea prețului de intrare din producție pe baza calculației estimative a comenzii de producție
 • Postcalculația comenzilor de producție

Declarații fiscale și rapoarte

 • Declarații TVA (390, 394 etc.)
 • Declarații recapitulative
 • Bilanț
 • Profit și pierdere

Integrare cu băncile (EBICS)

 • Export fișiere SEPA
 • Import extras de cont
 • Direct debit
 • Transfer credit

Funcții de bază

E-mail

 • Client de e-mail integrat
 • Integrare cu documentele comerciale și procesele de afaceri
 • Posibilitate de partajare între angajați

Sarcini de lucru

 • Posibilitate de asociere cu mai mulți angajați
 • Timp estimat, data planificării
 • Raportarea sarcinilor
 • Posibilitate de facturare către terți

Multilingv

 • Interfață tradusă în multiple limbi (română, engleză, germană etc.)
 • Formularele și documentele pot fi traduse automat în funcție de limba selectată pentru comunicarea cu fiecare partener de afaceri în parte (de ex. aceeași factură poate apărea în engleză sau în română pentru clienți diferiți)

Import/Export

 • Orice tabel poate fi exportat în format Excel
 • Orice raport poate fi exportat ca PDF
 • Posibilitate de interfațare cu multiple alte sisteme, inclusiv la cerere

Funcții de sistem

 • Gestiune drepturi utilizatori
 • Update automat pe toate stațiile de lucru
 • Servicii programate pe server (de ex. import curs valutar, rulare MRP/APS, generare rapoarte)

Managementul documentelor

 • Fiecărui obiect din program (de ex. articol, client, comandă) i se pot atașa documente externe în orice format
 • Documentele sunt stocate securizat pe server
 • Drepturi de acces definite per utilizator
 • Funcție de arhivare a documentelor/e-mailurilor pentru un număr de ani
 • Funcție de versionare
 • Căutare în conținutul documentelor atașate
 • Integrare OCR/Barcode
 • Import automat
 • Certificat în Germania

Calendar colaborativ

 • Calendar colaborativ, pentru a stabili întâlniri comune între mai mulți angajați
 • Integrare cu informațiile despre partenerii de afaceri
 • Întâlniri repetitive
 • Compatibil CalDAV

Business Intelligence/MIS-Toolkit

 • Editor SQL integrat
 • Generator de rapoarte integrat
 • Analize pivot, inclusiv pe seturi mari de date
 • Balanced Scorecard (MIS)
 • TimeLine Developer
DMS